Om Nordic Drugs

Om Nordic Drugs

Om Nordic Drugs

En nordisk medicinalvirksomhed

Nordic Drugs AB er en nordisk medicinalvirksomhed, der startede allerede i 1995. Vi har hovedkontor og produktion i Malmø* samt salgsorganisationer i Danmark, Finland, Norge og Island. Vores virksomhed tilbyder en række højt specialiserede, originale og generiske produkter inden for reumatologi, smerte, onkologi, hæmatologi, kvindesundhed og mave/tarm.
I løbet af de næsten 30 år, Nordic Drugs har eksisteret, er vores virksomhed vokset og har udviklet sig til en stabil og velkendt leverandør på det nordiske lægemiddelmarked, som er kendetegnet af høj leveringssikkerhed og kendte, stærke brands inden for både Rx og OTC.

* Nordimet, Gaviscon

Varig indvirkning på menneskers sundhed

Vores medicin skal have en positiv og varig indvirkning på menneskers sundhed. Det gælder såvel socialt som økonomisk og miljømæssigt. Vi har derfor valgt, blandt andet, at placere en del af vores produktion i Sverige for at opnå sikrere leverancer og kortere transporter med mindre miljøbelastning.

Vores kerneværdier, som vi lever og handler efter i det daglige

Nordic Drugs kerneværdier: Engagement, ambition, respekt, pålidelighed, integritet og fleksibilitet beskriver vores virksomhedskultur og guider os i vores måde at arbejde på. Vi tror på, at vores adfærd og de overbevisninger, vi deler, understøtter tilliden til os hos sundhedspersonale og patienter.

Dette kan du forvente dig i din relation til os

ENGAGEMENT

Vi giver aldrig up
I virksomheden har vi et mindset bygget af beslutsomhed og en “we can do it” holdning. Vi gør, som vi siger. Vi er loyale over for vores principper.

AMBITION

Vi stræber efter at levere mere, end du forventer
Vi sætter udfordrende mål og går gerne “den ekstra mil” for at overraske dig positivt. Vi skal levere kvalitet i alt, hvad vi gør.

RESPEKT

Vi behandler alle med værdighed og empati
At give alle lige muligheder og ikke forskelsbehandle, vægter vi højt både internt og eksternt. Vi behandler andre, som vi selv ønsker at blive behandlet.

PÅLIDELIGHED

Vi tager det fulde ansvar for de produkter og tjenester, vi leverer
Vi skal gøre os fortjent til din tillid, og du skal kunne stole på vores medicin. Du skal forvente, at vi har stor respekt for deadlines og leveringssikkerhed. Vi skal stå til rådighed, når du har spørgsmål og hvilket som helst behov for support.

INTEGRITET

Et højt moralsk og etisk kompas i alle vores valg
Vi opfører os åbent, ærligt og konsekvent og forsøger altid at gå foran med et godt eksempel.

FLEKSIBILITET

Vores lægemidler skal være tilgængelige for jer og jeres patienter
I vores virksomhed har vi højt til loftet og korte beslutningsveje. Derfor er vi parate til at træffe hurtige beslutninger for at kunne sikre leveringer og besvare dine spørgsmål.

Adresser

Danmark

Nordic Drugs
Tel +45 70 20 08 40
E-mail: info.dk@nordicpharma.com

Sverige – nordisk hovedkontor

Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn
Besøgsadresse: Geijersgatan 2 A
Tel +46 40-36 66 00
E-mail: info.se@nordicpharma.com

På hovedkontoret i Malmø findes de centrale funktioner i en lægemiddelvirksomhed

  • Ledelse og forretningsudvikling
  • Marketing
  • Regulatorisk afdeling
  • Pharmacovigilance
  • Økonomi
  • Logistik

Norge

Nordic Drugs
Tel +46 40 36 66 00
E-mail: info.no@nordicpharma.com

Finland

Nordic Drugs
PL 800, 00101 Helsinki
Besøgsadresse: World Trade Center,
Tel +358 10 231 1040
E-mail: info.fi@nordicpharma.com

Ledelsesgruppe