Om Nordic Drugs

Åbenhed

Nordic Drugs samarbejder løbende med sundhedsvæsenet og patient- og interesseorganisationer. Disse samarbejder er af største betydning og en forudsætning for udvikling af lægemidler med fokus på patienters medicinske behov.

EFPIA vedtog i 2013 en ny etisk adfærdskodeks, som betyder, at værdioverførsler i form af eksempelvis konsulenthonorarer fra medicinalvirksomheder til sundhedspersonale eller andre sundhedsydelser offentliggøres. Dette initiativ gælder for hele Europa og dermed også for Norden.

Nordic Drugs følger medicinalindustriens regler vedrørende åbenhed og gennemsigtighed af information om vores samarbejder med sundhedsvæsenet eller patient/interesseorganisationer.
Kontakt os på info.se@nordicpharma.com for mere information.

Ledelsesgruppe